Bekijk online versie | Voeg toe aan uw adresboek
Nieuwsbrief Pensioen in Zicht 17 juni 2014
Er wordt ontzettend veel gelachen in Nuoro
Het geheim van de blauwe zones
LMK (Lowie) van Doninck


Lowie van Doninck (r) met Vitalio en Adolf Melis en de studenten

Blauwe zones zijn die gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld 10 tot 12 jaar langer gezond zijn dan hier in Nederland. Ook hebben ze maar één vijfde van het aantal kankers en één zesde van het aantal hart- en vaatziekten. Wat is het geheim van de bewoners van deze gebieden? Kunnen we daar in Nederland iets uit leren en kan ons dat helpen om een gelukkige pensioenfase door te maken? Uit onderzoek blijkt immers dat zelfs op latere leeftijd je leefstijl aanpassen nog veel gezondheidswinst oplevert. Enkele maanden geleden bracht ik, onderzoeker bij de researchgroep Active Ageing van Avans Hogeschool en inleider bij de cursus Pensioen in Zicht van Stavoor, samen met drie studenten een bezoek aan de blauwe zone Nuoro, een bergachtig gebied in Sardinië. De andere blauwe zones zijn verspreid over de wereld: Okinawa (Japan), Ikaria (Griekenland), Loma Linda (Californië) en Nicoya (Costa Rica).
[Lees verder]


Goed nagedacht over een toekomst zonder baan
Interview met Dick en Gatie Elings
“Wat me het meest is bijgebleven is dat ik de enige ben die zelf heeft kunnen kiezen wanneer je stopt met werken. Alle anderen is het vaak onverwachts overkomen door reorganisaties en zo.” Aan het woord is Dick Elings, hij heeft zo’n 44 jaar gewerkt bij Staatsbosbeheer en gaat per 1 juli 2014 met pre-pensioen. Dick is blij dat hij zelf zijn moment van afscheid nemen heeft kunnen bepalen. “Ik kon me daardoor gelukkig tijdig oriënteren op de toekomst. Ik denk dat de anderen meer te verwerken hebben.” Samen met zijn vrouw Gatie heeft Dick onlangs deelgenomen aan de 3-daagse cursus Pensioen in Zicht in Hotel de Witte Berken, een nieuwe locatie aan de rand van de Veluwe, dicht bij Epe. Dick: “In de cursus werd bevestigd dat we van tevoren goed hebben nagedacht over de toekomst”.
[Lees verder]

Feiten en fictie over leeftijd en werk
Besluitvorming op basis van juiste beeldvorming 
Ouderen verschillen op sommige punten van jongeren. Maar de ideeën die wij daarover hebben zijn soms gebaseerd op onjuiste beeldvorming. Voor leeftijdsbewust beleid is het belangrijk om te weten wat feiten zijn en wat fictie is. De beelden over oudere medewerkers kloppen lang niet altijd met de feiten. Besluitvorming aan de hand van onjuiste beeldvorming kan tot ongewenste resultaten leiden. 
[Lees verder]

Aandacht voor oudere werknemers is hard nodig
Medewerkers waarderen gesprek over werkbelasting
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hot. Bedrijven uit alle sectoren kunnen er niet omheen. Stavoor krijgt vooral van gemeenten en uit de industriesector veel vragen om mee te denken over het vormgeven van duurzame inzetbaarheid. Overeenkomst bij productiebedrijven is dat praten en nadenken over jezelf in relatie tot je werk en privé nog in haar kinderschoenen staat. De veelal mannelijke productiemedewerkers hebben meestal een langdurig werkverband en gaan er nogal makkelijk vanuit dat ze ‘de eindstreep’ wel halen. De realiteit is vaak anders.
[Lees verder]

Het tweede bedrijf groeit
Ander werk na je pensioen

Steeds meer ouderen blijven na hun pensionering actief op de arbeidsmarkt. Zij ‘starten door’ en doen dit op verschillende manieren. Sommigen gaan werk dat in het verlengde ligt van de baan die ze voor hun pensionering hadden. Anderen kiezen juist een heel ander beroep. Het NIDI heeft een boekje gemaakt met verhalen van tien gepensioneerden die het over een andere boeg gooien. Ze bieden een inspirerend tegenwicht tegen het stereotype beeld dat de maatschappij van oudere werknemers heeft. 
[Lees verder]

Aanmelden | Doorsturen Medezeggenschap Vrijwilligers
Afmelden | Gegevens wijzigen Duurzame ontwikkeling Re-integratie
© Stavoor 2001 - 2014Privacy Pensioen in zicht Inburgering en taal