Bekijk online versie | Voeg toe aan uw adresboek
Nieuwsbrief Pensioen in Zicht 19 december 2012
Stoppen om door te gaan
Hartverwarmende ontmoetingen op muzikaal symposium
Met een hartverwarmend muzikaal symposium heeft Hetty Oosterbeek, trainer Pensioen in Zicht, afscheid genomen van Stavoor. Niet om te stoppen, maar om door te gaan. In zijn inleiding gaf Pieter van Dijk, schrijver van het boek Generatiecrisis, de essentie treffend weer: ‘Anders dan afscheid nemen meestal gebeurt – terugkijkend – wil Hetty het vieren als het begin van iets nieuws. Ze wil inspireren, verbinden, vanuit het besef dat je de toekomst zelf schept’.
Lees verder.
Bij het afscheid van Stavoor 12-12-12
Lezing Hetty Oosterbeek.
Wat ben ik blij dat ik hier mag staan. Blij om jullie in deze mooie omgeving te mogen ontvangen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: de wens om met alle trainers en freelancers, inleiders en mensen van de accommodaties samen te komen. Nu in combinatie met mijn afscheid. Samen met allen met wie ik in het verleden heb gewerkt, deelnemers van cursussen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven en samen met mijn familie en vrienden.
Lees verder.
Lezing door Pieter van Dijk bij afscheid Hetty Oosterbeek 12-12-12
Bewust ouder worden als bijdrage aan maatschappelijke heelheid
.De titel van deze lezing zou u misschien kunnen doen huiveren, alleen al omdat enige pretentie er niet vreemd aan is. Gelukkig weet u dat dit verhaal bedoeld is als bijdrage aan het afscheid van Hetty van Stavoor en u kent haar, vermoedelijk zelfs beter dan ik. Dit kan dus geen hemelbestormend verhaal worden, maar een menselijke verhaal over de levensweg. Het gaat over jezelf worden, over verbinden, helen en bewustwording. In het vertrouwen dat dit ook maatschappelijk mee resoneert. Ooit behoorde dit soort idealen in ruwe vorm tot het perspectief van de babyboomgeneratie. Hetty is van die generatie en zij is het verhaal van die generatie blijven leven. De wijze waarop zij nu haar afscheid viert is daar een voorbeeld van. Anders dan dit meestal gebeurt – terug kijkend – wil Hetty het vieren als het begin van een nieuwe toekomst. Zij wil inspireren, verbinden, vanuit het besef dat de toekomst niet op je afkomt maar dat je de toekomst mede schept.
Lees verder.
Goed voorbereid de nieuwe fase in dankzij cursus Pensioen in Zicht.
Afscheid nemen: zaak van werknemer én werkgever
Artikel over Pensioen in Zicht in het blad Pensioen
 
Pensioen is een uitgave van Reflex Uitgeverij, die gratis bij het NRC Handelsblad wordt geleverd. Pensioen brengt de actuele veranderingen rond pensioenen in beeld. In de laatste uitgave van Pensioen staat de volgende bijdrage van Stavoor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoppen met betaalde arbeid is voor velen een ingrijpende verandering in het leven. Veel werkgevers bieden werknemers die afscheid nemen daarom de cursus Pensioen in Zicht (PIZ) aan. “Hierbij staan deelnemers stil bij belangrijke vragen als: ‘Wat laat ik achter?’ en ‘Wat wil ik nog?’ Vragen die richtinggevend zijn in de overgang naar een nieuwe levensfase”, aldus Wim Ballemans, senior trainer en adviseur bij opleidingsorganisatie Stavoor.
 
In de praktijk blijkt dat het ongeveer een half tot twee jaar duurt voordat gepensioneerden een nieuwe balans vinden. “Vertrekkende werknemers realiseren zich vaak niet hoe ingrijpend en veelomvattend de veranderingen zijn. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook op gebieden als zingeving, nieuwe uitdagingen, financiën, gezondheid en hernieuwde afstemming met de partner”, aldus Ballemans.
Lees verder.

Aandacht voor kracht en kwetsbaarheid van alleengaanden
Driedaagse voor singles in Oldruitenborgh

Het pad splitste in tweeën in het bos
Ik nam het minst belopen
En dat maakt alle verschil!
 
Robert Frost
Eindelijk vond er weer een speciale Pensioen in Zicht-cursus voor singles plaats! Met 13 deelnemers kijken we terug op een geanimeerde, inspirerende en openhartige cursus. Het grootste deel van de deelnemers kiest nadrukkelijk voor deze single PIZ-cursus. Ze vinden herkenning bij elkaar in deze belangrijke veranderingsfase rondom thema’s als sociaal netwerk, het belang van vriendschap en aanraking en zelf het initiatief nemen. Kortom: wat is levenskunst voor mij in deze rijpe levensfase, waarin werk wegvalt? 
Lees verder voor een impressie van deze cursus.
In 2012 toename van 100 deelnemers aan Pensioen in Zicht-cursussen
Babyboomers zorgen voor groei aantal deelnemers
De babyboomers verlaten massaal de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het toegenomen aantal deelnemers dat dit jaar deelnam aan één van de 95 cursussen Pensioen in Zicht, die Stavoor in 2012 verzorgde. We zagen een stijging van 1587 deelnemers in 2011 naar 1693 in 2012. Maar ook de invloed van de crisis is merkbaar. Het aantal 5-daagse cursussen nam af van 75 naar 57, terwijl het aantal 3-daagse cursussen flink steeg van 15 naar 38.
Lees verder.
Stavoor
Cursussen en trainingen die
aansluiten bij uw situatie
Stavoor is een landelijke opleidingsorganisatie. met onze daskundigheid willen wij mensen stimuleren om betrokken te raken en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving. We organiseren maatwerk cursussen, trainingen en arrangementen die maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.
 
Stavoor biedt maatwerktrajecten én trainingen met open inschrijving binnen de volgende thema’s:
·         re-integratie
·         medezeggenschap
·         organisatie in ontwikkeling
·         pensioen in zicht
·         vrijwilligers
·         inburgering
 
Afhankelijk van uw situatie is er altijd een cursus of training die bij u past. Neem een kijkje op onze website voor een gedetailleerd overzicht van ons aanbod. Of bel ons, we staan u graag te woord!
 
Heeft u behoefte aan advies, training, begeleiding of coaching? Neem dan contact op met Stavoor!
Bel (0411) 647 647 of kijk op de site www.stavoor.nl
Voor Pensioen in Zicht bel 0800 556 0655 (gratis)

 
Aanmelden | Doorsturen Medezeggenschap Vrijwilligers
Afmelden | Gegevens wijzigen Duurzame ontwikkeling Re-integratie
© Stavoor 2001 -2012 | Privacy Pensioen in zicht Inburgering en taal