Bekijk online versie | Voeg toe aan uw adresboek
Nieuwsbrief Stavoor Pensioen in Zicht februari 2017
 Nieuw in 2017: Engelstalige cursussen
‘Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?’, een vraag die hoort bij januari. Een korte terugblik op het afgelopen jaar past daar ook bij. 2016 was het jaar waarin we met succes een cursus met een filosofische inslag hebben geïntroduceerd.
We zagen een groeiende belangstelling van singles voor onze cursussen. Het gedachtegoed van de Blauwe Zones heeft een vooraanstaande plek gekregen: plekken in de wereld waar mensen langer gezond oud worden. En we kijken met een tevreden gevoel terug op een lichte groei van het aantal deelnemers in 2016.

Meer keuzevrijheid met je Individueel KeuzeBudget

Per 1 januari 2017 krijgen veel meer mede- werkers de beschikking over het Individueel KeuzeBudget (IKB). Het IKB was al ingevoerd bij de Waterschappen (sinds 2013) en de Welzijnssector (sinds 2016). Nu zijn ook de gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s aan de beurt.
Lees verder
Blauwe Boekje binnenkort
Het afgelopen jaar hebben we de Blauwe Zones geïntroduceerd in onze cursussen: gebieden in de wereld waar mensen langer gezond oud worden. Uit onderzoek blijkt dat de bewoners van deze zones zo lang gezond blijven door gezonde voeding, veel natuurlijk bewegen, een doel hebben, een rijk sociaal leven en weinig stress. De Blauwe Zones zijn een goed aanknopingspunt om stil te staan bij je eigen leefstijl. Wat kunnen we leren van deze gebieden? Hoe kun je je eigen leefstijl beïnvloeden om op een gezonde manier oud te worden? Dit voorjaar verschijnt het Blauwe Boekje, dat alle deelnemers aan onze cursussen zullen ontvangen.
Lees verder
Inzicht in Pensioen in Zicht
Bevindingen van twee jonge onderzoeksters van Hogeschool Avans

Demi en Sevéda zijn in september aanwezig bij de filosofische 3-daagse (filmverslag). Daarna interviewen ze 21 deelnemers, die recent gestopt zijn of gaan stoppen met werken. Recentelijk presenteerden ze hun onderzoek ´Inzicht in Pensioen in Zicht´ en zijn ze feestelijk geslaagd voor deze minor active ageing. Dat is de eerste stap in de samenwerking met Hogeschool Avans, die een vervolg zal krijgen in het najaar.
Lees verder

Natuur geeft ruimteStavoor heeft al jaren PIZ-cursussen waarin we veel in de natuur zijn, zoals de cursus Wandelend afscheid nemen van het werk. En we hebben een lange traditie om in al onze cursussen een dagdeel de natuur in te gaan met een gids. De laatste tijd zoeken we nog meer de kansen op om de natuur actief in te zetten. Hiermee bieden we onze deelnemers gelegenheid om zowel stilte en ruimte in hun hoofd te ervaren, vrij te bewegen en ontspannen het gesprek met de ander aan te gaan.
Lees verder

Team Pensioen in Zicht zoekt versterking
Wegens vertrek van een collega komt er per 1 september 2017 ruimte voor een nieuwe collega trainer/adviseur (0,5 fte)
Klik hier voor de vacature
Aanmelden | Doorsturen Medezeggenschap Vrijwilligers
Afmelden | Gegevens wijzigen Duurzame ontwikkeling Re-integratie
© Stavoor 2001 - 2017Privacy Pensioen in zicht Inburgering en taal